Michael Slavensky Dahl

70four.io · msd@70four.io · +45 53 88 99 84 · Aalborg · CVR: 26326656

Jeg er en visionær og ambitiøs person med stærke strategiske og analytiske færdigheder, der arbejder struktureret og målrettet med skabe værdi gennem bestyrelsesarbejde, advisory boards eller rådgivning iøvrigt. Direkte eller gennem 70four.io [sɛv(ə)nti-fɔː]. Jeg har et bredt sæt af kompetencer, som giver mig et stort overblik og en evne til at navigere i komplekse problemstillinger og scenarier.
 
Jeg er klar til at hjælpe erhvervsdrivende fonde, virksomheder og startups med værdiskabelse. Kontakt mig for en uforpligtende snak, om hvordan jeg kan hjælpe din virksomhed eller bestyrelse.


Kompetencer

Bestyrelseskompetencer
 • Ledelse
 • Økonomi
 • Strategi
 • Organisationsopbygning
 • Forretningsudvikling og innovation
 • Iværksætteri og startups
 • Erhvervsdrivende fonde

 
Erfaringer med bl.a. disse bestyrelseselementer
 • Strategisk udvikling af erhvervsdrivende fonde
 • Professionalisering af bestyrelsesarbejde
 • Rekruttering af bestyrelsesmedlemmer og direktion
 • Successionsplanlægning
 • Bestyrelsesevaluering
 • Kompetencekortlægning og inkludering
 • Compliance og Corporate Governance (Anbefalinger for god Fondsledelse og Anbefalinger for god Selskabsledelse)

Udvalgte erfaringer

Bestyrelsesformand

Spar Nord Fonden A/S

Strategisk udvikling af fondens profil, kommunikation og branding i forhold til fondens formål. Opbygning af administrativ organisation, rekruttering af ny direktør, styrkelse af samarbejde med Spar Nord Bank A/S og professionalisering af fonden i forhold til ansøgningsprocedure, investeringer, aktivt ejerskab, succession, cybersikkerhed og anbefalinger for god fondsledelse. Menigt medlem af bestyrelsen (2013—2016), næstformand (2016—2017), og bestyrelsesformand (2017—nu).

April 2013 - nu

Bestyrelsesmedlem

Rigmor Nielsens Fond A/S

Strategisk input til datterselskab, professionalisering og rekruttering til datterselskab. Fonden ejer 99% af aktierne i datterselskabet PN Beslag A/S

Oktober 2017 - nu

Bestyrelsesmedlem

Tænketanken EQUALIS

Etablering og udvikling af EQUALIS, en uafhængig tænketank der fremmer diversitet. Strategisk udvikling og positionering samt etablering af samarbejde med forskningsverdenen. EQUALIS har til formål at fremme, skabe og formidle viden om, hvordan vi sikrer optimale betingelser for ligestilling og lige muligheder i Danmark på tværs af køn.

Maj 2022 - nu

Bestyrelsesmedlem

NOVI Innovation A/S

Selskabet investerer i teknologibaserede opstartsvirksomheder, primært via investeringsfonde i samarbejde med andre investorer. NOVI Innovation A/S er et investeringsselskab ejet af NOVI Ejendomsfond, Region Hovedstaden, Forskningsinnovation A/S og Spar Nord Fonden.

Februar 2020 - nu

Baggrund

CBS Bestyrelsesuddannelserne

Bestyrelsesarbejde i Erhvervsfonde

Formålet med programmet er at give en introduktion til fondslovgivningen, de fondsretlige rammer for fondsledelsen, herunder samspillet med datterselskaber, bestyrelsens opgaver i forbindelse med regnskabsaflæggelse, uddelinger og effektmålinger samt de erhvervsdrivende fondes rolle i samfundet.

Januar 2020

CBS Bestyrelsesuddannelserne

Bestyrelsesarbejde i Finansielle Virksomheder, Bank & Realkredit

Bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder introducerer nye og erfarne bestyrelsesmedlemmer til opdateret viden og indføring i kompetencer, som er nødvendige for fremadrettet at kunne varetage bestyrelseshverv i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og lignende.

Oktober - December 2019

 

Biografi


 

Jeg er uddannet Cand.oecon. og Ph.D. i innovationsøkonomi. Til daglig er jeg Professor og leder af forskningsgruppen i Strategi, Organisation og Ledelse på Aalborg University Business School. Jeg underviser i strategi, ledelse og innovation på Aalborg Universitets MBA uddannelse. Jeg er på deltid tilknyttet NHH - Norges Handelshøyskole i Bergen som Professor II. Jeg blev i 2010 udnævnt til Professor på Aalborg Universitet, på daværende tidspunkt som en af universitets yngste professorer nogensinde. Jeg var fra 2015 til 2020 Professor og Viceinstitutleder på Aarhus Universitet og har tidligere været gæsteforsker på Stanford University (2010 og 2015) og Carnegie Mellon University i USA (2002 og 2007). Jeg har vundet flere store nationale og internationale forskningspriser for min forskning i iværksætteri, strategi og organisation.

 


Kontakt mig

70four.io · msd@70four.io · +45 53 88 99 84 · Aalborg · CVR: 26326656